СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА месец МАРТ 2014

 

  За всички поръчки през месец Март 2014 на компютъризирана машина за изрязване на детайли от стиропор п о д а р ъ к  - въртяща се маса за съответния модел машин

>>

DDB Omnicom предпочетоха машини и технологии на Футура Констракшън Полимерс

 

Гръцкият филиал на една от водещите международни рекламни групи DDB south eastern Europe - CARTESIUS 3D,  оборудва новата си фабрика за производство на рекламни материали и декор

>>

 

>>

 

 сайт на производителя  сайт на производителя  сайт на производителя  сайт на производителя
Оборудване за отливане и пръскане на полиуретан и полиуреа...► Оборудване за отливане и пръскане на полиуретан и полиуреа...► Оборудване за отливане и пръскане на полиуретан и полиуреа...► Оборудване за компютъризирано 2D и 3D рязане на EPS и XPS и аксесоари...►
 

 сайт на производителя Оборудване за отливане и пръскане на полиуретан и полиуреа.

О б л а с т и    н а    п р и л о ж е н и е
 увеличи  увеличи  увеличи  увеличи  увеличи  увеличи  увеличи
Отливане на пяна Пръскане на пяна Пръскане на покрития Фугиране
П р о ф е с и о н а л н и    с и с т е м и
 увеличи  увеличи  увеличи  увеличи
Системи за отливане Системи за пръскане Аксесоари Икономични системи
Д о з а т о р и    и    п и с т о л е т и
 увеличи  увеличи
GRACO® Reactor™ Family GRACO® Fusion™ Family
Б р о ш у р и    и    р ъ к о в о д с т в а
 изтегли брошура  изтегли брошура  изтегли брошура  изтегли брошура  изтегли брошура
GRACO® Reactor™ IP GRACO® Reactor™ GRACO® Reactor™ E-10 GRACO® Fusion™ AP & MP GRACO® Fusion™ CS
♦ начало « назад каталог ► напред »

 сайт на производителя   Оборудване за отливане и пръскане на полиуретан и полиуреа.

О б л а с т и    н а    п р и л о ж е н и е
 увеличи  увеличи  увеличи  увеличи  увеличи  увеличи  увеличи
Отливане на пяна Пръскане на пяна Пръскане на покрития Фугиране
П и с т о л е т и    G l a s C r a f t ®    P r o b l e r ™
 увеличи  увеличи  увеличи  увеличи  увеличи
P1© P2© Elit Horizontal© Elit Vertical© Chop Gun©
А к с е с о а р и
 увеличи  увеличи  увеличи  увеличи  увличи
Адаптер Jet-Stream© Адаптер за отливане Комплект за рециркулиране Адаптер за плоска струя Смесителни камери
Б р о ш у р и    и    р ъ к о в о д с т в а
 изтегли брошура
 изтегли брошура
 изтегли брошура  изтегли брошура  изтегли брошура  изтегли брошура
Литература Probler™ P2© Family  GlasCraft® Probler™ P2© P2© Chop Gun© Резервни части
♦ начало « назад каталог ► напред »